สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

สิ่งแวดล้อม

เราเชื่อมาตลอดว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะนำความสุขมาสู่ประชาชน เราจึงให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำ ทางเรามีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ด้านสภาพอากาศที่มีการตรวจสอบปล่องระบายควัน และกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตามที่บริษัทได้รับมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมตามของกรมอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างในด้านการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


01 กันยายน 2565

ผู้ชม 757 ครั้ง