สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและเพิ่มเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเกิดจากการร่วมมือกันของกรรมการ 3 ท่าน คือ นายชาญ หาญพิทักษ์กุล นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล และ นายณัฐนารถ สินธุนาวา เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

ผู้บริหารของเรา
คณะผู้บริหารคุณภาพของ ASIAN ASPHALT

   

นายชาญ หาญพิทักษ์กุล
ประธานกรรมการบริษัท

 

นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล
กรรมการบริษัท

 

นายณัฐนารถ สินธุนาวา
กรรมการบริษัท

บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ได้การรับรองคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตแอสฟัลต์แบบต่างๆ จาก ISO 9001 ฉบับที่ 2015 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) มาตรฐานกรมทางหลวง มาตรฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Society for testing and materials (ASTM) และมาตรฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Association of state highways and transportation officials (AASHTO)

วิสัยทัศน์
ผู้นำในด้านการผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์
พันธกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
เอเชี่ยน แอสฟัลท์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยางมะตอยน้ำที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริการอย่างเข้าใจ และเข้าถึงตัวลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา รวมถึงมีศักยภาพรองรับตลาดทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
คุณค่าหลักองค์กร
1.ความรับผิดชอบ
เรารับผิดชอบในการกระทำและผลที่ตามมาเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของเรา
2.ความคล่องตัว
ด้วยการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการเราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสและการเติบโตขององค์กร
3.ความมุ่งมั่น
เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จขององค์กรลูกค้าและคู่ค้า
4.ความเชี่ยวชาญ
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทั้งในด้านการผลิตจนถึงการให้บริการ


08 กันยายน 2565

ผู้ชม 1871 ครั้ง