สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

RESEARCH & DEVELOPMENT

วิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี ทำให้ Asian Asphalt มีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนา Asphalt Emulsion และ Asphalt Cement รวมถึงผลิตภัณฑ์ modified asphalt emulsion และ modified asphalt cement ซึ่งจะนาความล้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ สู่การขยายตัวของตลาดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน


23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 825 ครั้ง