สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

TACK COAT/ SURFACE TREATMENT

- CRS-2: Cationic Rapid Setting
ใช้ในงานลาดยางแอสฟัลต์เพื่อสร้างชั้นบางๆ ลงบนผิวทางเดิม(ผิวทางแอสฟัลต์หรือคอนกรีต) เพื่อสร้างความยึดเหนี่ยวผิวทางหรือพื้นทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะสร้างใหม่

Surface Treatment Type
- Single surface treatment (Chip seal)
เป็นงานผิวทางที่ประกอบไปด้วยการลาดยางแอสฟัลต์ และเกลี่ยวัสดุมวลรวมปิดทับให้แน่น บนพื้นทางที่ได้ทำ Prime Coat แล้ว เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันการลื่นไถลของผิวทางเดิม
- Double surface treatment
งานผิวทางที่ประกอบไปด้วยการลาดยางแอสฟัลต์ และเกลี่ยวัสดุมวลรวมปิดทับแล้วบดทับให้แน่นบนพื้นทางที่ได้ทำ Prime Coat แล้ว สลับกันไป โดยดำเนินการก่อสร้างเป็น 2 ชั้น งานนี้ทำเพื่อป้องกันความชื้นที่จะไปทำลายพื้นผิวทางเดิมและป้องกันการลื่นไถลของผิวทางเดิม


23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 855 ครั้ง