สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

PRIME COAT

-MC-70: Cutback Asphalt (Medium Curing)
-CSS-1: Cationic Slow Setting
-EAP: Emulsified Asphalt Prime
ยาง CSS-1 และ EAP เป็นยางที่มีประจุบวก มีความหนืดต่ำมความสามารถและคุณสมบัติการซึมลงพื้นทางที่ดี โดยเฉพาะ ยางEAP ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของยาง Prime coat ที่เกิดจากการนำข้อดีของยาง CSS-1 และยาง MC-70 ซึ่งเป็นยางน้ำมัน ทำให้คุณสมบัติของ EAP มีการซึมลงพื้นทางได้ดีกว่า CSS-1 และ มีการแห้งตัวได้เร็วกว่า MC-70 ทำให้เหมาะกับการใช้งาน Prime coat ยิ่งขึ้น


23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1123 ครั้ง