สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Hot Mix Asphalt: HMA

AC 60/70
ยางมะตอยซีเมนต์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ มีค่าเพนิเทรชั่น (Penetration) ที่อยู่ในช่วง 60-70 เหมาะสำหรับการทำแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (Hot Mix Asphalt: HMA)

NRMA: Natural Rubber Modified Asphalt Cement
ยางมะตอยซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติทำให้มีคุณสมบัติการใช้งานดีขึ้นในด้านการคงทนต่อการเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิ มีความยืดหยุ่นดีขึ้นลดการเกิดร่องล้อ เหมาะสำหรับงานทาง ทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทาง


23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1097 ครั้ง