สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า
  • บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและเพิ่มเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเกิดจากการร่วมมือกันของกรรมการ 3 ท่าน คือ นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล นายชาญ หาญพิทักษ์กุล และ นายณัฐนารถ สินธุนาวา เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

    01 กันยายน 2565

    ผู้ชม 652 ครั้ง