ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

Take Coat / Chip Seal

          ยางมะตอยน้ำ (Liquld Asphalt) คือยางมะตอยที่ถูกนำมาเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว (ในสภาพแวดล้อมทั่วไป) ให้เป็นของเหลว (Liquldlfication) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ยางมะตอยน้ำ ชนิดแอสฟัลต์อีมัลชั่น (Asphalt Emulsion) คือการนำแอสฟัลต์ซีเมนต์มาแปรสภาพให้เป็นของเหลว โดยนำไปผสมกับสารอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifying Agent) โดยยางมะตอยน้ำชนิดนี้สามารถนำมาใช้ฉาบผิวทางชนิด Take Coat หรือ Chip Seal ได้

          1. Take Coat คือการฉาบผิวหน้าด้วยยางมะตอยน้ำชนิดแห้งตัวเร็ว (Repid Setting) ใช้งานลาดยางแอสฟัลต์เพื่อสร้างชิ้นบางๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวชั้นทางเดิมกับทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่สร้างใหม่

          2. Chip Seal คือ การปกป้องผิวทางที่มีขั้นตอนการสร้างโดยการลาดยางมะตอยน้ำ แล้วตามด้วยการโรยวัตถุมวลรวมปิดทับให้แน่น เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันการลื่นไหลของผิวทางเดิม

Close Menu