ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

SLURRY SEAL

CSS-1H / EMA

          ยางมะตอยน้ำ (Liquld Asphalt) คือยางมะตอยที่ถูกนำมาเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว (ในสภาพแวดล้อมทั่วไป) ให้เป็นของเหลว (Liquldlfication) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ยางมะตอยน้ำ ชนิดแอสฟัลต์อีมัลชั่น (Asphalt Emulsion) คือการนำแอสฟัลต์ซีเมนต์มาแปรสภาพให้เป็นของเหลว โดยนำไปผสมกับสารอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifying Agent) โดยยางมะตอยน้ำชนิดนี้สามารถนำมาใช้บำรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Treatment) ได้ในรูปแบบของ Slurry Seal

          Slurry Seal คือส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการนำ ยางมะตอยน้ำชนิดอิมัลชั่นผสมกับมวลรวม แล้วนำไปก่อสร้างบนผิวทางเดิม หรือบนพื้นทางที่ได้ทำการ Prime Coat ไว้แล้ว เพื่อป่องกันน้ำซึมผ่านลงชั้นพิ้นทางและคันทาง อุดช่องว่างรอยแตกร้าวและการทรุดตัวเล็กน้อยบนผิวทาง

Close Menu