ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

ROOFTING

ASPHALT SHINGLE ROOF

การติดตั้งหลังคายางมะตอยชิงเกิ้ล (Asphalt Shingle Roofing Installation Guide)

        การติดตั้งหลังคายางมะตอยไม่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

        1. ยึดแผ่นไม้ OSB ด้วยสกรูขนาดความยาว 1-2 นิ้ว โดยใช้สกรูปลายสว่านในการยึดแปเหล็ก หรือหากเป็นการแปไม้ให้ใช้ สกรูปลายแหลมในการยึด การยึดควรจะยึดในทุกๆ ระยะ 15 ซม. และที่ขอบไม้ OSB ให้ยึดทุกระยะ 30ซม.ที่บริเวณภายในตามแนวแป
         2. การติดแผ่นกันซึมเริ่มด้วยการลอกพลาสติกฟิล์มด้านที่เป็นยางมะตอยออกแล้วติดลงบนแผ่นไม้ โดยให้ด้านที่เป็นไฟเบอร์กลาสหงายขึ้น จากนั้นให้ลอกพลาสติกฟิล์มของแถบกาวขนาด 10 ซม.บนด้านที่หงายขึ้น เพื่อใช้ในการติดแผ่นกันซึมอันถัดไป
         3. การเริ่มติดตั้งหลังคาซิงเกิ้ลจะต้องทำการปูสองชั้น โดยจากการใช้ตัว Starter หรือแผ่นหลังคารุ่น 3-tab ปูในช่วงบริเวณชายคาเสียก่อน จากนั้นจึงติดเหล็กฉากเพื่อป้องกันกรณีน้ำฝนไหลย้อน หรือไหลลงบนผิวของไม้เชิงชายได้ ซึ่งสามารถใช้แผ่นโลหะอย่างอลูมิเนียมในการติดตั้ง โดยการพับตามรูปชายคา
         4. การติดแผ่นหลังคานั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นซึ่งวิธีการติดตั้งหลังคายางมะตอยแต่ละรุ่นมีดังนี้
          แผ่นหลังคารุ่น Mosaic ลอกแผ่นฟิล์มที่เป็นด้านยางมะตอยออก จากนั้นนำลังคาไปติดลงบนแผ่นกันซึม โดยให้ตรงตามแนวเส้นสำหรับการวางหลังคา แล้วจึงยึดหลังคาด้วยตะปู จำนวน 4 จุด ตามที่ระบุเอาไว้บนหลังคา
          แผ่นหลังคารุ่น 3-tab ลอกแผ่นฟิล์มด้านที่เป็นยางมะตอยออก แล้วนำแผ่นหลังคามาติดบนแผ่นกันซึม โดยให้จุดยึดตะปูเลยเส้นวางซ้อนหลังคาลงมา จากนั้นให้ทำการยึดตะปู 4 จุดที่ระบุบนหลังคา
          แผ่นหลังคารุ่น Double-layered  นำแผ่นหลังคามาวางลงบนแผ่นกันซึมโดยให้อยู่ในแนวของเส้นวางซ้อนของหลังคา จากนั้นยึดด้วยตะปูจำนวน 4 จุดตามที่ระบุเอาไว้บนหลังคา

Close Menu