ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

PRIME COAT

CSS-1 / MC-70 / EAP

          ยางมะตอยน้ำ (Liquld Asphalt) คือยางมะตอยที่ถูกนำมาเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว (ในสภาพแวดล้อมทั่วไป) ให้เป็นของเหลว (Liquldlfication) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ยางมะตอยน้ำ ชนิดแอสฟัลต์อีมัลชั่น (Asphalt Emulsion) คือการนำแอสฟัลต์ซีเมนต์มาแปรสภาพให้เป็นของเหลว โดยนำไปผสมกับสารอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifying Agent) โดยยางมะตอยน้ำชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานฉาบผิวทาง ชนิด Prime Coat คือ การใช้ยางมะตอยน้ำ ที่มีคุณสมบัติแทรกซึมลงสู่ผิวทางได้ดี ฉาบผิวโครงสร้างถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านเข้าไปในชั้นผิวทางที่อยู่ด้านใต้ อีกทั้งเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างผิวทางเดิมกับผิวทางใหม่

Close Menu