ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

HOT MIX

AC / NRMA / PMA

          ยางมะตอยดิบ หรือ แอสฟัลต์ซ๊เมนต์ (Asphalt Cement) เป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการทับถมของสะสารตามธรรมชาติจากใต้มหาสมุทรหรือท้องทะเลสาบขนาดใหญ่ สำหรับยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (By Product of Prtroleum Distillation Process) โดยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ได้จากโรงกลั่นจะมีคุณภาพแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ แหล่งที่มาที่แตกต่างกัน ระยะเวลาของการทับถม อุณหภูมิที่แตกต่างกันใต้ท้องทะเล แร่ธาตุต่างๆ ที่ส่งถ่ายไปยังน้ำมันดิบ รวมไปถึงเทคนิคและกรรมวิธีการกลั่นน้ำมันที่แตกต่างกันไป หากคุณภาพของน้ำมันดิบไม่ดี เมื่อนำมากลั่นจะทำให้ได้ยางมะตอยที่ไม่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ไม่คงทนและยากต่อการใช้งาน

          นอกเหนือจากแอสฟัลต์ซีเมนต์ ชนิด AC60/70 และ AC40/50 (ตามระบบ Penetration grade) บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยปรับปรุงคุณภาพหรือที่เรียกว่า โพลิเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ (Polymer Modifled Asphalt) อยู่อีก 2 ชนิด ได้แก่ Natural Rubber Modifled Asphalt ที่มีส่วนประกอบของยางพาราปริมาณร้อยละ 5 และ  8 และโพลิเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ (PM) ชนิดปรับปรุงคุณภาพด้วยส่วนผสม SBS (Styrene – Butadlene – Styrene)

Close Menu