ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแอสฟัลต์ซีเมนต์คุณภาพมาตารฐานสากล ครบวงจรงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นผิวถนน
ที่ผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัคกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

COLD MIX / Premix

CMS-2H

          ยางมะตอยน้ำ (Liquld Asphalt) คือยางมะตอยที่ถูกนำมาเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว (ในสภาพแวดล้อมทั่วไป) ให้เป็นของเหลว (Liquldlfication) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ยางมะตอยน้ำ ชนิดแอสฟัลต์อีมัลชั่น (Asphalt Emulsion) คือการนำแอสฟัลต์ซีเมนต์มาแปรสภาพให้เป็นของเหลว โดยนำไปผสมกับสารอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifying Agent) โดยยางมะตอยน้ำชนิดนี้สามารถนำมาใช้บำรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Treatment) ได้ในรูปแบบของ Cold Mix

          Cold Mix คือการซ่อมแซมถนนด้วยส่วนผสมของแอสฟัลต์ผสมเสร็จที่พร้อมใช้งาน (Readymix) ที่มีส่วนผสมของยางมะตอยน้ำชนิดแห้งเร็วปานกลางผสมกับวัสดุมวลรวมคัดเกรด เหมาะกับการบูรณะผิวทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เช่นงานซ่อมปะผิว (Patching) งานปรับระดับผิวทาง (Leveling) และงานสร้างชั้นทาง (Overlaying) จุดเด่นคือสามารถเปิดการจราจรได้รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากในการทำงาน

Close Menu