64617820_548339019106738_2538829183837011968_n
ASIAN ASPHALT

ASIAN ASPHALT

♻️ #ยางมะตอยน้ำมัน

♻️ #ยางมะตอยน้ำมัน เรานิยมรู้จักกันดีว่า “มะตอย” เป็นยางดำแข็งเหนียวนำไปราดบนหินเพื่อทำเป็นผิวทางลาดยาง อย่าง “กระบวนการทำถนน” แต่วันนี้จะพามารู้จักกับ “ยางมะตอยน้ำมัน” (MC-70 (Cutback Asphalt)) “ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับสารละลาย” 👍🏻

👉🏻 ยางมะตอยน้ำมัน หรือ ยางคัตแบ็ค(Cutback Asphalt) เกิดจากการผสมยาง AC กับตัวทำละลายที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งได้แก่ Gasoline, Kerosene หรือ Diesel จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นและตกตะกอน มีลักษณะเหลวที่อุณหภูมิปกติและเมื่อปล่อยให้สารละลายระเหยไปก็จะเหลือแต่ยาง AC ที่ทำหน้าที่ประสานวัสดุปูผิวทาง

👉🏻โดยทั่วไปแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ตามอัตราการระเหย คือ

📌ยางคัตแบ็คที่แข็งตัวเร็ว (Rapid Curing, RC.) เป็นยางประเภทที่แข็งตัวเร็ว เนื่องจากตัวทำละลายที่ใช้ผสมเป็นแนพธา (น้ำมันเบนซิน) ซึ่งระเหยง่าย

📌ยางคัตแบ็คที่แข็งตัวเร็วปานกลาง (Medium Curing, MC.) ทำมาจากยางเอซีผสมกับน้ำมันก๊าด หรือ Kerosene จึงใช้เวลาแข็งตัวนานกว่าประเภท R.C. เนื่องจากน้ำมันก๊าดระเหยได้ช้ากว่าแนพธา

📌ยางคัตแบ็คที่แข็งตัวช้า (Slow curing, SC.) เป็นยางเหลวที่ผสมยาง AC กับสารตัวทำละลายพวกน้ำมันดีเซล ซึ่งการระเหยตัวยิ่งช้ามากกว่าสองตัวแรก

👉🏻ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมยาง AC เกรด 60/70 ผสมกับสารละลาย (Solvent) เช่น Kerosene เป็นประเภทที่ใช้เวลาในการระเหยปานกลาง นำไปใช้งานเป็นไพรมโคท ปัจจุบันยางมะตอยน้ำมันไม่นิยมใช้ในไทยเนื่องจากตัวทำละลายไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงนิยมนำยางน้ำหรือยางอิมัลชั่นมาใช้ทดแทน และครั้งหน้าเราจะมาอธิบายเรื่องยางอิมัลชั่นเพิ่มเติม อย่าลืมติดตามกันน้า

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on print
Share on email
Close Menu