7621373825158-x
ASIAN ASPHALT

ASIAN ASPHALT

บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์กับทางโรงเรียน ต่อไป

เรา “มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและการบริการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on print
Share on email
Close Menu