Lab by Dr. Toi รู้เปล่า… ชื่อหรือคำศัพท์แต่ละคำที่ใช้ในงานก่อสร้างถนนหรืองานทาง!? ที่เขาเรียกกันบ่อย มีความหมายอย่างไรบ้าง?

วันนี้ Dr. Toi จะพามารู้จักกับ…

Continue Reading
Close Menu