เกี่ยวกับบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยางมะตอย

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเกิดจากการร่วมมือกันของกรรมการ 3 คน คือ นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล นายชาญ หาญพิทักษ์กุล และ นายณัฐนารถ สินธุนาวา เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์ โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

“ บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ” ได้รับการรับรองคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตแอสฟัลต์แบบต่างๆ จาก ISO 9001 ฉบับที่ 2015 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก) มาตราฐานกรมทางหลวง มาตราฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Society for Testing and Materials (ASTM) และ มาตราฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Association of State Highways and Transportation Offcials (AASHTO)

วิสัยทัศน์

“ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ

“มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและการบริการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

คุณค่าหลักองค์กร

ความรับผิดชอบ

เรารับผิดชอบในต่อการกระทำและผลที่ตามมา เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของเราในเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม และผู้มีส่วนได้สวนเสียกับองค์กรความคล่องตัว

ความคล่องตัว

ด้วยการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสการเติบโตขององค์กร และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่น

เรามุ่งมั่นสูความสำเร็จขององค์กรลูกค้า และคู่ค้า แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ทั้งในด้านการผลิตจนถึงการให้บริการ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบตามความต้องการของตลาด นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีในประเทศเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คุณค่าหลักองค์กร

นายชาญ หาญพิทักษ์กุล

ประธานกรรมการบริษัท

นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล

กรรมการบริหาร

นายณัฐนารถ สินธุนาวา

กรรมการบริหารNFL Jerseys For Cheap
Close Menu